Bồ Câu Ship là gì?

Là một công nghệ giao hàng, bao gồm ứng dụng giúp chủ cửa hàng có thể thuê ngay hàng trăm shipper chuyển hàng cho mình và giúp các shipper kiếm thêm thu nhập với chính sách phí và thưởng hấp dẫn. Bồ Câu Ship hỗ trợ giao hàng nội thành, tại tất cả các tỉnh / thành phố.

Đặt giao hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

Trở thành đối tác giao hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Project Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptat.

"Để tập trung cho việc kinh doanh được trọn vẹn, việc giao hàng đã có Bồ Câu Ship lo!"

Mai Anh Đông – CEO AKING.vn

Đã sẵn sàng bắt đầu?