Chính sách đền bù

Chính sách đền bù

 

Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.

Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Tài xế của Bồ Câu Ship.

Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho Bồ Câu Ship trong thời vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm Bồ Câu Ship có thông báo

Tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, Bồ Câu Ship sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.

1. Với khách hàng là các Shop hoặc bán hàng online

Với những đơn hàng có giá trị, Bồ Câu Ship chấp nhận đền bù với trường hợp thất lạc hàng hoá theo các trường hợp như sau:

Với Shipper đã xác thực có dấu “Chứng nhận đã có thông tin” – Mức Đền bù 100%

Với Shipper chưa xác thực có dấu “Cảnh Báo Chưa Xác Thực” – Mức Đền bù 0%

Những Shipper có dấu xác thực là những Shipper đã qua công ty làm hợp đồng và chứng thực – xác nhận danh tính, Bồ Câu Ship sẽ hỗ trợ hết mức tối đa

Vì vậy khi lên đơn hàng không ứng tiền mà hàng hoá có giá trị, vui lòng kiểm tra rõ thông tin xác thực của Shipper hoặc yêu cầu Shipper để lại giấy tờ như CMT, bằng lái xe, đăng kí xe.

2. Với khách hàng là đối tác của Bồ Câu Ship – Shipper

Với đơn hàng hệ thống sẽ được chia ra thành 2 loại, đơn có dấu màu xanh “Chứng nhận đã có thông tin” và đơn có dấu màu đỏ “Cảnh báo chưa xác thực”

Với đơn hàng được tạo từ Shop xác thực có dấu “Chứng nhận đã có thông tin” như ảnh phía dưới – Mức Đền bù 100% cho mỗi đơn hàng

Với đơn hàng chưa xác thực có dấu “Cảnh Báo Chưa Xác Thực” như ảnh phía dưới – Mức Đền bù 0%

Những Shop có dấu xác thực xanh là những Shop đã được Bồ Câu Ship đến tận nơi làm hợp đồng và chứng thực – xác nhận danh tính, Bồ Câu Ship sẽ hỗ trợ mọi rủi ro mà Shipper gặp phải.

Vì vậy khi nhận đơn hàng, vui lòng kiểm tra rõ thông tin xác thực của Shop, trong trường hợp Bồ Câu Ship chưa kịp đến tận nơi xác thực cho Shop đó, thì phải yêu cầu Shop cho nhận hàng tại nhà, tại Shop, kiểm tra giá trị hàng hoá cẩn thận trước khi nhận .